Hoe breng je de nodige competenties en de talenten van jouw medewerkers op één lijn?

De biotoop van een onderneming is een fascinerend onderwerp, altijd in beweging. Naarmate een organisatie of team groeit, groeit ook de diversiteit aan karakters, alsook de verscheidenheid aan talent en de nood aan vaardigheden. 

Binnen Neyo maken we gebruik van de KernTalentenMethode om in eerste instantie de medewerker inzicht en woorden te geven aan zijn potentieel, zijn aard en zijn intrinsieke motivatie.  Wanneer een medewerker zijn eigen Kerntalenten kent, en hij ook duidelijk kan benoemen wat voor hem ‘werkbaar werk’ betekent, gebeurt de matching met de nodige competentie.

Mits akkoord van de medewerker, brengen we ook de sterk aanwezige KernTalenten overheen de medewerkers in kaart en doen aanbevelingen rond ‘werkbaar werk’. Aanbevelingen waarbij elementen zoals ‘wie krijgt van welke taken energie’, ‘wie draagt welk soort ambities in zich’, alsook ‘waar zit het onontgonnen potentieel van uw medewerkers’ opdat het bedrijf dit mee kan nemen in haar ambitie om de juiste medewerker op de juiste plaats te brengen.

Prijzen excl BTW
WBC : Werkbaarheidcheque (mits goedkeuring door Vlaamse Overheid)