Hoe integreer je werkbaar werk in de bedrijfsdoelstellingen?

Heeft u reeds een duidelijk doel voor ogen ? Wat zijn de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn ? 

Neyo helpt bedrijven bij het formuleren van hun ‘Stip aan de horizon’ waar werkbaar werk ook een plaats heeft. Eens duidelijkheid gecreëerd is in het doel/de doelstellingen, is het zaak om een geautomatiseerd proces in te richten om blijvend vooruitgang te meten t.a.v. de gestelde doelen. Want ‘Meten is weten’. Neyo zal technieken en tools aanreiken (software is niet inbegrepen in deze dienst) om één en ander in kaart te brengen (dashboarding). 

Bovendien wordt in deze workshop topdown gekeken hoe de verschillende departementen, teams, medewerkers kunnen bijdragen tot het behalen van de gemeenschappelijke doelen. Zo kan gekeken worden naar het opstellen van teamdoelstellingen of individuele doelstellingen voor medewerkers, als onderdeel van het gemeenschappelijke doel.

Prijzen excl BTW
WBC : Werkbaarheidcheque (mits goedkeuring door Vlaamse Overheid)