Hoe organiseer je werkbaar werk?

Onderdeel van goed organiseren, is ook opvolgen, corrigeren en indien nodig ingrijpen. Ook dit maakt het werken meer werkbaar.

In deze workshop biedt NeYo inzicht in de 5 fases waarin leidinggevende terecht komen, bij het aansturen van medewerkers. Middels een stukje theorie, aangevuld met realistische oefeningen die de theorie illustreren, doorlopen de deelnemers het ‘5C-model’.  De output van deze workshop is inzichten en eigen plan van aanpak om dit model op de werkvloer in te zetten.

Prijzen excl BTW
WBC : Werkbaarheidcheque (mits goedkeuring door Vlaamse Overheid)