Workshops aangepast aan uw noden

Neyo heeft een aantal workshops uitgewerkt waarin de kunst van het ‘warm – en koud ondernemen wordt toegelicht. Deze workshops vormen een leidraad voor intra- en entrepreneurs die met alle facetten van bedrijfsvoering in contact komen: het stellen van doelen, bepalen van strategieën, bepalen van KPI’s, de samenwerking tss mensen, begrijpen van ambities, etc. In overleg met u, kunnen deze workshop aangepast worden aan de specifieke context van uw bedrijf.

Voor een aantal uitgewerkte voorbeelden, neem zeker een kijkje bij ‘werkbaar werk’ via deze link