Werkbaar Werk

Werkbaarheidcheque – Wat en voor wie?

De werkbaarheidscheque (WBC) is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Vlaamse ondernemingen waaronder NEYO, worden gestimuleerd om de werkbaarheid voor de werknemers in kaart te brengen en te verhogen.

Wat kunt u met de werkbaarheidcheque doen?

Met de werkbaarheidscheque (WBC) kunt u een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
Of je kan nog een stap verder gaan en begeleiding inkopen bij het uitvoeren van jouw actie- of verbeterplan.  

Begeleiding kan inhouden:

 • rapporteren over de werkbaarheid
 • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dit plan
 • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk
 • advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:
  – aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers,
  – competentieversterking noodzakelijk om werkbaar te kunnen werken
  – 
  aanpak van het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

  Wie komt in aanmerking?

  Profit, non-profit organisaties, KMO of grote onderneming gevestigd in Vlaanderen. Bij het aankopen of inkopen van een werkbaar werk analyse, en/of begeleiding,  advies, opleiding bij een externe erkende dienstverlener, zoals Neyo powered by ucount gcv.

  Steunbedrag

  De Vlaamse overheid steunt 60% van de kosten van een externe partner waarbij je een analyse, begeleiding, advies of opleiding aankoopt om je ‘werkbaar werk’-project tot stand te brengen, en dit tot een maximumbedrag van € 10.000,- per onderneming of € 16.666 projectbudget.

  Stappenplan 

  1. Samenwerking externe erkende dienstverlener : Kennismakingsgesprek rond ‘werkbaar werk’ waarin we onze NEYO-aanpak toelichten en kennis maken met de behoeften rond ‘werkbaar’ werken binnen jouw organisatie/bedrijf.

  2. Offerte en plan van aanpak : worden uitgewerkt, voorgesteld aan en gevalideerd met jouw organisatie/bedrijf.

  3. Projectaanvraag : NeYo helpt u bij het invullen van de online projectaanvraag bij ESF zodat uw actieplan of project rond ‘werkbaar werk’ een hoge kans op aanvaarding maakt.

  4. Projectduur : Bij goedkeuring van het project, starten we het project op de eerste dag van de maand die volgt op de indiening van de aanvraag.  De projectperiode bedraagt maximaal 6 maanden, die start van de indiening van de aanvraag.
  5. Rapportering gemaakte kosten.
  6. Uitbetaling : u ontvangt de subsidies op uw bankrekening, uiterlijk 1 maand na indiening van de online rapportering.