Hoe maak je het werk digitaal werkbaar

Hoe maak je het werk digitaal werkbaar? Werkbaar werk wordt in de 21ste eeuw ondersteund met digitale oplossingen. Nog al te vaak wordt werk niet efficiënt uitgevoerd omwille van een gebrek aan (digitale) ondersteunende tools. Denk hierbij aan ‘overtypen’ van...

Hoe integreer je werkbaar werk in de bedrijfsdoelstellingen

Hoe integreer je werkbaar werk in de bedrijfsdoelstellingen? Heeft u reeds een duidelijk doel voor ogen ? Wat zijn de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn ?  Neyo helpt bedrijven bij het formuleren van hun ‘Stip aan de horizon’ waar werkbaar werk ook...

Hoe organiseer je werkbaar werk

Hoe organiseer je werkbaar werk? Onderdeel van goed organiseren, is ook opvolgen, corrigeren en indien nodig ingrijpen. Ook dit maakt het werken meer werkbaar. In deze workshop biedt NeYo inzicht in de 5 fases waarin leidinggevende terecht komen, bij het aansturen van...